The Pianist, Lyubov Popova, 1914

106.5 cm x 88.7 cm